Zastosowanie

grupa.gif

Grzejniki miedziano-aluminiowe RADIATOR® przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych. Jako produkty odporne na działanie środków korozyjnych oraz podwyższoną wilgotność, znajdują zastosowanie w takich pomieszczeniach jak np. toalety, łazienki, pralnie, hale basenów, myjnie samochodowe.

Grzejniki należy stosować w wodnych szczelnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02413. lub w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym zabezpieczonym zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414. Instalacja powinna być odpowietrzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02420, a woda oraz stykające się z wodą instalacyjną materiały powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-C-04607. Maksymalne parametry wody instalacyjnej powinny wynosić:

 • temperatura wody zasilającej 95°C,
 • ciśnienie robocze na poziomie dolnej krawędzi grzejnika – do 6,0 bar.

Materiały

budowa.jpeg

 • poziome przewody z rur miedzianych Ø 16 mm x 1 mm (zgodnie z normą DIN 1786),
 • pionowe kolektory z rur miedzianych Ø 18 mm x 1 mm (zgodnie z normą DIN 1786),
 • ożebrowanie przewodów poziomych, obudowy z taśm aluminiowych A1 stan Z-6 (zgodnie z normą PN-87/H-92833),
 • odpowietrzniki ręczne i złączki z mosiądzu MO58 (zgodnie z norm± PN-92/H-87025).
 • pokrycie farbą poliestrowo-epoksydową,

Rodzaje grzejników

Grzejniki zasilane z boku 

grzejnik002.jpg

G1 – 270 mm

G2 – 360 mm

G4 – 540 mm

G5 – 630 mm

Grzejniki zasilane z dołu

grzejnik003.jpg

GK2 – 360 mm

GK4 – 540 mm

GK5 – 585 mm

Długości:

Typowe: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm 2000 mm
Nietypowe: od 300 mm – 2000 mm

Grubość: 90 mm

Kolorystyka:

Typowy: RAL 9016 (biały)
Nietypowy: dowolny

Atesty:

Deklaracja zgodno¶ci z PN-EN 442 (produkt przebadany przez COBRTI INSTAL) deklaracja.pdf/GIF

Atest higieniczny PZH nr B-1413/97 Gwarancja 6 lat warunki gwarancji.pdf

Charakterystyka hydrauliczna

Spadek ciśnienia wody przepływającej przez grzejnik określany jest następującym równaniem:

 • Radiator® typ G1 - Δp = 0,01 × L 0,1 × q 2
 • Radiator® typ G2 - Δp = 0,02 × L 0,2 × q 2
 • Radiator® typ G4 - Δp = 0,04 × L 0,4 × q 2
 • Radiator® typ G5 - Δp = 0,06 × L 0,6 × q 2
 • Radiator® typ GK2 - Δp = (0,207 + 0,02 × L 0,2 ) × q 2
 • Radiator® typ GK4 - Δp = (0,207 + 0,04 × L 0,4 ) × q 2
 • Radiator® typ GK5 - Δp = (0,207 + 0,06 × L 0,6 ) × q 2

Δp - spadek ciśnienia statycznego wody, w paskalach,
q - strumień masy wody przepływającej przez grzejnik, w kilogramach na godzinę,
L- długość grzejnika, w metrach,

Zawiesia grzejnikowe

Stosowanie oryginalnych zawiesi, dostarczanych do każdego grzejnika w jego cenie, gwarantuje prawidłową jego pracę i zachowanie optymalnej odległości od ściany.

 • Zestaw mocowań do grzejników G1, G2, GK2, - maksymalne obciążenie: 15 kg - odległość grzejnika od ściany: 20 mm
 • Zestaw mocowań do grzejników G4, G5, GK4, GK5 - maksymalne obciążenie: 35 kg - odległość grzejnika od ściany: 20 mm[/list]

Opakowanie, składowanie i transport.

Każdy grzejnik jest pakowany w rękach z folii termokurczliwej, narożniki grzejnika zabezpieczane są profilowanymi osłonami z tektury falistej. Do każdego grzejnika jest dołączony komplet wieszaków. Grzejniki nale¿y przewozić w warstwach poziomych, kolumny nie wyższe ni¿ 2 metry, krytych suchymi i czystymi środkami transportu. Powinny one być tak zabezpieczone aby w czasie transportu nie uległy uszkodzeniu.

Grzejniki należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i czystych oraz wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów poziomo w kolumnach na wysokość nie większą niż 2 m.

Prospekt w wersji pdf.