Formularz doboru grzejników - wypełnij formularz, a pomożemy w doborze grzejników.

Prawidłowy dobór mocy grzejników oraz mocy kotła zapewnia komfort cieplny w najzimniejszych porach roku dla danej strefy klimatycznej. Nadmiar zainstalowanych grzejników to zbędny wydatek, niedobór mocy grzejników to dyskomfort użytkowania i nadmierne koszt codziennej eksploatacji.

Najprostszy przybliżony dobór mocy grzejników dla budynków o normalnych stratach ciepła, to stosowanie ok. 120 W/m² dla pomieszczeń o wysokości 2,6 m
lub 45 W/m³ (należy obliczyć objętość pomieszczeń).

UWAGA! Moc zainstalowanego kotła powinna wynosić ok. ¾ mocy zainstalowanych grzejników, aby zapobiec przegrzewaniu się instalacji i nadmiernemu zużyciu paliwa (gazu, oleju opałowego, węgla, itp.)

PRZYKŁAD:

Dla domku jednorodzinnego o powierzchni ok. 120 m² i wysokości pomieszczeń ok. 3 m potrzebujemy:

  • Grzejniki: 120 m² × 3 m = 360 m³ × 45 W/m³ = 16 200 W czyli ok. 16,2 kW
  • Kocioł: 16,2 kW × ¾ = 12,15 kW

UWAGA! Przy doborze grzejników do poszczególnych pomieszczeń nale¿y pamiętać o ich funkcji! Niższą temperaturę możemy zaplanować w wiatrołapie, wyższą w łazience itd.

W dużych pomieszczeniach należy pamiętać o równomiernym rozłożeniu źródeł ciepła.

DOBÓR MOCY

Aby ustalić ilość i moc potrzebnych grzejników RADIATOR® do ogrzania państwa pomieszczeń i utrzymania określonej temperatury należy obliczyć straty ciepła w budynku (przez okna, ściany, sufit, itp.). Poniżej przedstawiamy bardzej szczegółową metodę obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną.

Charakterystykę ciepła budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej można obliczyć wg wzoru:

wzor001.bmp

gdzie:

q – charakterystyka cieplna budynku [w / m³ × k]

(dla budynków do 5 000 m³ q = 0,38 − 0,40)

V – kubatura budynku w m³

Wykres przeciętnego zapotrzebowania na moc na 1 m³ zabudowanej objętości.

Zapotrzebowanie na moc cieplną Q, [W] można określić wg wzoru:

gdzie:

V – kubatura budynku w m³ ,

q – charakterystyka cieplna budynku,

ti – temperatura powietrza wewnątrz budynku,

te – temperatura powietrza zewnętrzna najniższa dla danej strefy klimatycznej,

PRZYKŁAD:

Q = 5000 × 0,38 × (+20 − (−20)) = 76 000 W = 76 kW

Temperatury powietrza zewnętrznego w okresie grzewczym w Polsce.

Tabela temperatur stref klimatycznych.
Strefa klimatyczna I II III IV V
Temperatura [°C] −16 −18 −20 −22 −24


DOBÓR GRZEJNIKÓW

Uproszczona metoda obliczenia mocy grzejników dla temperatur normalnych i niskich:

gdzie:

Qg – moc grzejnika (podana w tabeli mocy)

Qn – zapotrzebowanie na ciep³o

gdzie:

Q – moc grzejnika dla określonych temperatur,

f – współczynnik korygujący.

Tabela mocy dla temperatur*
Temperatura zasilania [°C] 90 85 90 80 75 70 65
Temperatura powrotu [°C] 80 75 70 70 65 60 55
f 0,89 1,00 1,20 1,11 1,31 1,49 1,75

*opracowanie Radiator® na podstawie badań wykonanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa.

PRZYKŁAD:

76 kW zapotrzebowanie na moc = 76 kW moc grzejników

Najwyższe możliwe temperatury pracy instalacji 65/55/20 °C

76 kW × 1,75 = 133 kW – moc potrzebnych grzejników!

UWAGA! Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie „ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja” T. Klinke, K. Krygier,J. Sewernik, WsiP, Warszawa.

Nale¿y pamiętać równie¿ o inny ważnych elementach w trakcie budowy instalacji c.o. takich jak dobór kotła, pomp, rozdzielaczy ciepła, innych źródeł ciepła (np. ogrzewanie podłogowe) i najlepiej wykonawstwo instalacji i pomoc w wyborze jej elementów zlecić wykwalifikowanym firmom.