Jak dobrać grzejniki?

Formularz doboru grzejników

Prawidłowy dobór mocy grzejników oraz mocy kotła zapewnia komfort cieplny w najzimniejszych porach roku dla danej strefy klimatycznej. Nadmiar zainstalowanych grzejników to zbędny wydatek, niedobór mocy grzejników to dyskomfort użytkowania i nadmierne koszt codziennej ekspoloatacji.

Najprostrzy przybliżony dobór mocy grzejników dla budynków o normalnych stratach ciepła, to stosowanie ok. 120 W/m² dla pomieszczeń o wysokości 2,6 m lub 45 W/m³ (należy obliczyć objętość pomieszczeń).

UWAGA! Moc zainstalowanego kotła powinna wynosić ok. ¾ mocy zainstalowanych grzejników, aby zapobiec przegrzewaniu się instalacji i nadmiernemu zużyciu paliwa (gazu, oleju opałowwego, węgla, itp.)

PRZYKŁAD:

Dla domku jednorodzinnego o powierzchni ok. 120 m² i wysokości pomieszczeń ok. 3 m potrzebujemy:

Grzejniki: 120 m² × 3 m = 360 m³ × 45 W/m³ = 16 200 W czyli ok. 16,2 kW

Kocioł: 16,2 kW × ¾ = 12,15 kW

UWAGA! Przy doborze grzejników do poszczególnych pomieszczeń należy pamiętać o ich funkcji! Niższą temperature możemy zaplanować w wiatrołapie, wyższą w łażience itd.

W dużych pomieszczeniach należy pamiętać o równomiernym rozłożeniu źródeł ciepła.

 1. DOBÓR MOCY

 2. Aby ustalić ilość i moc potrzebnych grzejników RADIATOR® do ogrzania państwa pomieszczeń i utrzymania określonej temperatury należy obliczyc straty ciepła w budynku (przez okna, ściany, sufit, itp.). Poniżej przedstawiamy bardzej szczegółową metodę obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną.

  Charakterystykę ciepła budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej można obliczyć wg wzoru:

  wzór doboru mocy grzejników

  gdzie:

  q – charakterystyka cieplna budynku [w / m³ × k]

  (dla budynków do 5 000 m³ q = 0,38 − 0,40)

  V – kubatura budynku w m³

  Wykres przeciętnego zapotrzebowania na moc na 1 m³ zabodowanej objętości.

  Zapotrzebowanie na moc cieplną Q, [W] można określić wg wzoru:

  gdzie:

  V – kubatura budynku w m³ ,

  q – charakterystyka cieplna budynku,

  ti – temperatura powietrza wewnątrz budynku,

  te – temperatura powietrza zewnętrzna najniższa dla danej strefy klimatycznej,

  PRZYKŁAD:

  Q = 5000 × 0,38 × (+20 − (−20)) = 76 000 W = 76 kW


  Temperatury powietrza zewnętrznego w okresie grzewczym w Polsce.

  Tabela temperatur stref klimatycznych.
  Strefa klimatycznaIIIIIIIVV
  Temperatura [°C]−16−18 −20 −22−24
 3. DOBÓR GRZEJNIKÓW

 4. Uproszczona metoda obliczenia mocy grzejników dla temperatur normalnych i niskich:

  gdzie:

  Qg – moc grzejnika (podana w tabeli mocy)

  Qn – zapotrzebowanie na ciepło

  gdzie:

  Q – moc grzejnika dla określonych temperatur,

  f – współczynnik korygujący.

  Tabela mocy dla temperatur*
  Temperatura zasilania [°C]90859080757065
  Temperatura powrotu [°C]80757070656055
  f0,891,001,201,111,311,491,75

  *opracowanie Radiator® na podstawie badan wykonanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa.

  PRZYKŁAD:

  76 kW zapotrzebowanie na moc = 76 kW moc grzejników

  Najwyższe możliwe temperatury pracy instalacji 65/55/20 °C

  76 kW × 1,75 = 133 kW – moc potrzebnych grzejników!

UWAGA! Niniejsze opracowaie zostało przygotowane na podstawie „ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja” T. Klinke, K. Krygier, J. Sewernik, WsiP, Warszawa.

Należy pamiętać również o inny ważnych elementach w trakcie budowy instalacji c.o. takich jak dobór kotła, pomp, rozdzielaczy ciepła, innych źródeł ciepła (np. ogrzewanie podłogowe) i najlepiej wykonastwo instalacji i pomoc w wyborze jej elementów zlecić wykwalifikowanym firmom.